خدمت

قطعات لاستیکی

قطعات لاستیکی

ساخت انواع قطعات لاستیکی معمولی و مسلح با فلز و منجید مورد نیاز صنایع مختلف از قبیل:

کاسه نمد

ضربه گیر

پکینگ

کوپلینگ

چرخ های ترانسفور

واشرهای تخت و گرد

اورینگ ها

دیافراگم ها

وغیره با استفاده از پلیمرهای مناسب به منظور تامین خواسته مشتریان