درباره ما

معرفی شرکت
معرفی شرکت
معرفی شرکت

شركت لاستيك گستر سامه جهت توليد غلطك ها و قطعات لاستيكي در سال 1373 تاسيس و فعاليت خود را از اول سال 74 آغاز نموده است.

شركت لاستيك گستر سامه واقع در كيلومتر 4 جاده قديم كرج – نبش فتح 23 شماره 457 در زميني به مساحت 2700 متر مربع و با احداث حدود 2200 متر مربع سالنهاي توليد، آزمايشگاه ، انبار و 200 متر مربع ساختمان اداري در دو طبقه احداث و برابر شماي پيوست الف واحد آن مستقر شده است. كارشناسان اين شركت با تحصيالت داراي فوق ليسانس پليمر- ليسانس بازرگاني، حسابداري، مالي و ديپلم هاي شاخه فني حرفه اي و زير ديپلم ) كارگر ساده ( در سمت هاي مختلف مشغول بكار هستند. شركت لاستيك گستر سامه توانسته است نيازهاي بيش از 500 شركت هاي دولتي و خصوصي شامل نساجي، چاپ خا نه ها و سيمان و غيره را مرتفع نمايد. شركت لاستيك گستر سامه داراي گواهينامه مديريت كيفيت 2008:ISO9001 از شركت MIC انگستان مي باشد و هم چنين تحت ليسانس شركت MITEX آلمان فعاليت مي نمايد.

خدمات

گوشه ای از خدماتی که ارائه ما می دهیم

پروژه

مورد پروژه اخیر ما