خدمت

سنگ زنی و شیار زنی غلطک

سنگ زنی و شیار زنی غلطک

تعمیر ، سنگ زنی ، شیار زنی روکش لاستیکی غلطک های صنایع کاغذسازی ، انجام عملیات شیارزنی روکش ضد سایش و حرارتی و انواع غلطک های صنعتی کارتن سازی