خدمت

قطعات لاستیکی و پلی اورتانی

قطعات لاستیکی و پلی اورتانی

در صورت نیاز، غلتک های شما را به محض دریافت کالا بررسی می کنیم و وضعیت آنها را مستند می کنیم. به این ترتیب شما اطمینان حاصل می کنید که غلتک های شما همچنان برای فرآیند تولید سخت خود کارآمد هستند.

  • جداسازی اتصالات و یاتاقان ها
  • اندازه گیری رول
  • تست عملکرد و آسیب
  • مستندات